Yoga By Lise

Lise Norrman

Jag känner ett starkt engagemang för att sprida inspiration och kunskap om det fina och härliga som kan uppstå i livet när man inkluderar mindfulnessträning i sin vardag och livsstil. Ett ökat lugn och en medvetenhet ger klokare val i livet. Det har fått en särskilt stor betydelse just nu, i tider av oro och ovisshet, då mindfulness bl a, kan hjälpa oss att hantera just oro, ovisshet, frustration och stress.

Det som tilltalar mig med mindfulness-meditation är det enkla och prestigelösa förhållningssättet som lyfter fram öppenhet, nyfikenhet, acceptans och framför allt vänlighet. Vänlighet mot sig själv och mot andra. Det finns inget rätt eller fel, du känner det du känner och det är som det är.

Att träna mindfulness innebär för mig att sätta av en stund, om möjligt, varje dag för fokuserad träning i någon av de olika mindfulness-teknikerna. När kroppen och sinnet kontinuerligt får träna på detta så kommer det naturligt att smyga sig in i vardagen och i de olika situationerna som uppstår i livet. Det skapas en kontakt med den inre visdom som vi alla har inom oss, och som hjälper oss att förhålla oss till livet på ett öppet och accepterande sätt med omtanke och vänlighet mot oss själva och andra.

Lise är diplomerad mindfullnesinstruktör och har gått Mindfulnessinstruktörsutbildning steg 1 samt 2, påbyggnadsutbildning i Mindfulness på Arbetsplatsen samt påbyggnadsutbildning i Mindfulness i naturen