Yoga By Marie

Marie Boltjes


Jag brinner för att dela MediYoga (medicinsk yoga) av många anledningar. Dels för att
MediYoga ger möjlighet till djup återhämtning med fokus på den medvetna andningen och dels för att det är en helhetsträning som stärker dig både fysiskt, mentalt och emotionellt.
MediYoga är också så mjuk och tillåtande att alla kan vara med oavsett ålder, hälsotillstånd och dagsform. En strukturerad och vetenskapligt beprövad metod som används inom både
sjukvård/rehab och hälsovård.

Framförallt är MediYoga en effektiv metod för att hantera och förebygga stressrelaterad
ohälsa. Det är också ett bra komplement till annan behandling för symtomlindring och ökat
välbefinnande. MediYoga har positiva effekter på stressnivå, utmattning, sömnkvalité, oro, ångest, blodtryck, smärta, maghälsa, rörlighet, lymfsystemet, koncentration, hormonbalans mm.

Som yogalärare vill jag skapa en trygg, varm och avslappnad atmosfär dit man kan komma som man är utan krav på prestation. Jag är MediYoga-lärare steg 1 och 2 och gick min utbildning på MediYoga Institutet i Stockholm

 

Du hittar Maries klasser HÄR