Kundalini Yoga

Kundalini är en yogaform för dig som vill hitta en varierad träningsform eller söker förändring, mening och kreativitet. I undalini yoga använder man Asana ( kroppspositioner och rörelser ), Mudra ( handpositioner ), Pranayam ( andning ), och Meditation ( med och utan mantran ) för att stärka nervsystemet, balansera vårt hormonsystem och stimulera energi som redan finns lagrad i kroppen. Denna energi ger dig balans och hälsa, utforskar din potential och ökar din självmedvetenhet.

Det finns en del myter om kundalini yoga och för att klargöra någon form av osäkerhet kring detta så är det enbart kundalini yoga as taught by Yogi Bahjan som det refereras till här och inte någon egen utvecklad kundalini yoga som döpts om, gjorts om eller kombinerats med någon annan yoga. 

Medicinsk yoga/mediyoga som är vanligt förekommande idag har utvecklats från kundalini yoga.

Du kan gärna läsa mer på www.saraflume.se