Yoga för män

En klass för enbart män. Vi blandar dels med en del rörelser från hathayogan samt en del inslag av yinyoga. Vi tränar förmågan till medveten närvaro och koncentration genom att fokusera på kroppens position och genom att vara närvarande i andningen.

 

Alla är välkomna oavsett bakgrund eller erfarenhet. Klassen passar den stele såväl som den rörlige.