Medicinsk yoga

Medicinsk yoga – 45 min/tillfälle
MediYoga är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar.
Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.
Fördelar med MediYoga:
-Lugnande och balanserande för nervsystemet
-Ökar smidigheten i kroppen
-Minskad stressnivå
-Tränar närvaro i nuet, mindfulness
-Kan minska oro och ångest
-Passar alla
Pris (alla priser ink 6%moms):
-1 tillfälle 2600:-
-10ggr 23000:-
-20ggr 40000:-