Våra yogaformer

“Yoga is like the sun – its for everyone” Sharat Jois

Om man ser till traditionen finns en hel yogafilosofi som snarare handlar om mental och andlig träning. Lite enkelt uttryckt brukar man säga att man möter sig själv på yogamattan.

Ofta är det så. Som man är i livet är man förstås också när man yogar. Man kan vara otålig, bli frustrerad över en rörelse man inte klarar och pressa sig för hårt. Någon kan vara rädd, någon annan trött och ha svårt att orka anstränga sig.

Efter en tid blir alla sådana beteenden uppenbara och den som vill kan lära sig en hel del av det. Man får syn på sig själv – och jobbar med sig själv både fysiskt och mentalt. Kropp och själ hör helt enkelt ihop.

Den fysiskt krävande formen innebär att kroppen utmanas – samtidigt som man måste vara fokuserad på det man gör. På det sättet är det en mental träning, som kräver närvaro just här och nu. Det är också något man kan ta med sig i vardagen.

Det finns lite olika yogaformer som tilltalar olika personer och det går att anpassa efter dina specifika behov. Yogaformerna skiljer sig lite åt när det gäller rörelserna och här kommer en enklare förklaring av de former vi erbjuder