Hathayoga

Hathayoga är samlingsnamnet på all fysisk yoga. Det är en mjukare form av fysisk yoga där du inte är bunden till en fast serie av rörelser. Rörelserna hålls lite längre än i ashtangayoga. Varje pass har olika inritning och tema beroende på lärare och gruppen.

På Yoga By erbjuder vi dels en grundnivå (Hatha grund), för dig som inte yogat så mycket innan, och dels en Hatha flow som lämpar sig bäst för dig som kanske yogat nån termin.