Ashtangayoga / Mysore

Ashtangayoga är en dynamisk yogaform från Mysore i Indien. Traditionen sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Traditionen som vi känner till den idag är en sammansmältning av en mängd olika influenser och synsätt där olika personer, olika historiska och kulturella strömningar bidragit med sitt specifika perspektiv.
Inom ashtangayogan så jobbar man med en fast serie ställningar som binds ihop med en viss andningsteknik. Genom att träna korrekt andning (Ujjayi), kroppsställningar (Asanas) och fokuseringspunkter (Dristi), kan vi lära oss att kontrollera våra sinnen och få en djupare förståelse för oss själva. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet så leder det till en stabilitet i kropp och själ. Ashtangayogan är fysisk, men det handlar aldrig om prestation eller att pressa sig in i något, utan vi utgår från traditionen om att var och en jobbar utifrån sina egna förutsättningarUnder

Du kan komma på ledda Ashtangayogaklasser på följande dagar och tider:

Måndagar 18.30, Kurs 2&3

Onsdagar 18.30, Kurs 1&2

Intro-helg 

 

Vi har även mysoreklasser nästan varje dag. Du hittar tider och dagar för det under fliken schema

 

Mysorestyle

Det traditionella sätter att utöva Ashtangayoga är på det som kallas Mysorestyle eller self practice. Det innebär att du praktiserar tillsammans med andra elever i en grupp men utifrån din egen andning och takt. Vi är alla olika och meningen är att yogan ska anpassas individuellt utifrån varje persons unika behov. Med hjälp av läraren får du lära dig ordningen på positionerna och du får stöd när du behöver lite guidning. När du är redo lägger läraren till nya positioner allt eftersom och uppmuntrar dig till att gå vidare.

Serier
Det finns totalt sex olika serier. De utförs alltid i en viss bestämd ordning. Man börjar med att lära sig en liten del av den första serien, och vartefter man är redo läggs fler positioner till, och det är din lärare som ser när det är dags för en ny ställning. Det brukar ta några års regelbunden yoga innan man behärskar hela den första serien. Tilläggas bör att det är inte är så vanligt att man som motionär ens går vidare från första serien, samt att det bara finns en handfull elever i världen som gör fjärde serien, och (enligt rykte) bara en som gör sjätte serien. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att göra så många positioner som möjligt. Det finns en djupare tanke än så. Du behöver inte heller gå vidare i serien/serierna för att yoga ska verka. Det gör den ändå.

Guruji
Ashtangayogans förgrundsgestalt i modern tid är Sri K Pattabhi Jois (även kallas Guruji av sina elever) (1915-2009) Det är genom hans undervisning och kunskap som metoden och traditionen spridits över världen. Idag har hans barnbarn Sharat Jois tagit över hans verksamhet i Mysore. Gurujis främste lärare var Krishnamacharya, som brukar kallas den moderna yogans grundare. Denne var också lärare till ytterligare två av vår tids stora förgrundsgestalter inom yoga, B.K.S. Iyengar och T.K.V. Desikachar. Trots påtagliga olikheter mellan dessa lärare så finns det en tydlig gemensam kärna: Det måste alltid vara individens unika behov och förutsättningar som är utgångspunkten för yogan.

Yoga sutras
Det sägs att det för ca 2000 år sedan sammanställdes en text av Patanjali som heter ”Yoga Sutras” Den indiska mytologin beskriver Patanjali som en legend. Det anses att han skrivit och systematiserat den dåvarande kunskapen om yoga och på så sätt gett yogan ett filosofiskt utryck. Huruvida det verkligen var Patanjali som skrivit boken, eller exakt hur gammal texten är, är oklart. Oavsett när och vem som skrivit denna bok så har den präglat och format yogans utvekling i stor uträckning. Patanjali definierar yogan som 8-delad och menar att alla de åtta delarna måste praktiseras för att yoga ska uppnås.

Ashtangayogans åtta delar
Ordet ”ashtanga” är sanskrit, där ”ashtau” och betyder åtta och ”anga” betyder gren eller del. Alla de åtta delarna är likvärdiga och likt ett träd med dess granar så utgör alla delarna en helhet. De åtta delarna är:

YAMA – 5 moraliska principer eller respekten för omvärlden
Ahimsa – principen om icke våld
Satya – Att leva i sanning
Asteya – Att inte stjäla
Brahmacharya – måttlighet
Aparigraha – att inte vara girig
NIYAMA – 5 principer kring vår livsstil eller inre harmoni
Sauca – renlighet
Santosha – förnöjsamhet
Tapas – Diciplin
Svadyaya – Självkännedom och studier av texter
Ishwara pranidhana – tillit

ASANA – kroppsliga övningar

PRANAYAMA – andningsövningar

PRATYAHARA – sinneskontroll

DHARANA – koncentration

DHYANA –meditation

SAMADHI –integration och fullständig närvaro, där ro och tillit råder

Mantra
Ashtangayogan inleds och avslutas traditionellt med ett mantra på sanskrit. Detta är ett sätt att först vända uppmärksamheten till och sedan avrunda yogapasset. I inledningmantrat tackar vi våra inre och yttre läromästare och hyllar Patanjali. I avslutningsmantrat önskar vi fred, lycka och välstånd till mänskligheten och existensen.